OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvod

Internetový prodej je provozován cestovní agenturou (CA) Tanus s.r.o., která se zabývá autorizovaným prodejem zájezdů cestovních kanceláří a zprostředkováním dalších turistických služeb (rezervace hotelů, prodej letenek, vstupenek apod.) CA Tanus tuto činnost provádí na základě řádně uzavřených smluv s cestovními kancelářemi (CK). Naše agentura kontroluje, zda mají cestovní kanceláře, které nabízíme, sjednané platné pojištění proti úpadku. Toto pojištění je možno předložit klientovi k nahlédnutí spolu s cestovní smlouvou.

II. Ceny

!!!  Ceny zájezdů jsou shodné s cenami cestovních kanceláří, které zájezd pořádají.  Klienti u nás mohou uplatnit i různé slevy - časové, věrnostní ... !!!

III. Objednávka

NEZÁVAZNÁ objednávka spočívá ve vyplnění rezervačního formuláře na stránkách www.tanus.cz nebo telefonem pomocí operátorky. Naše cestovní agentura Vám ověří, zda jsou ve zvoleném termínu zájezdu, případně ubytovací kapacitě, volná místa. Následně se spojí telefonicky se zákazníkem a vytvoří rezervaci vybraného zájezdu. CA si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností, které mohly vzniknout při ručním přepisu zájezdu do databáze a odmítnout ty objednávky, ve kterých byly použity nepřesné kontaktní údaje.

IV. Podepsání smlouvy

Po rezervaci zájezdu je zákazníkovi zaslána prostřednictvím e-mailu, faxu nebo poštovní zásilky k podpisu vyplněná smlouva, smluvní podmínky, platební pokyny, doklad o pojištění cestovní kanceláře proti úpadku, případně další potřebné dokumenty. Zákazník je povinen zaslat obratem podepsanou cestovní smlouvu na CA. Platební termíny jsou pro zákazníka závazné a CA není odpovědna za případné následky vyplývající z opožďěné platby. Smlouva nabývá platnosti okamžikem zaplacení 1. předepsané částky (zálohy) dle platebních pokynů.

V. Platební podmínky

Zahraniční nebo tuzemský zájezd podléhá záloze 50 % z celkové ceny zájezdu při podpisu smlouvy. Doplatek do plné ceny zájezdu se uskuteční nejpozději jeden kalendářní měsíc před odjezdem. Za zájezdy objednávané méně než měsíc před nástupem na zájezd je při podpisu smlouvy splatná plná cena zájezdu.

Platbu je možné po dohodě provést na účet CA Tanus, a to bankovním převodem, složením hotovosti na pokladně banky, případně složením hotovosti v pobočce CA.

Zákazník bere na vědomí, že při koupi zájezdů typu Last Moment se může ve velmi výjimečných případech stát, že partnerská CK nepotvrdí rezervaci zájezdu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení částky zaplacené za zájezd. Zákazník nemá nárok na náhradu případné další škody.

VI. Cestovní doklady

Zákazník získá předem informace o potřebných dokladech vztahujících se ke konkrétnímu zájezdu. Mezi tyto doklady patří zejména ubytovací poukazy (vouchery), letenky, doklad o pojištění CK proti úpadku, popř. cestovní pojištění. Tyto doklady jsou zpravidla předány na letišti v den odjezdu delegátem CK. O termínu a místě jejich předání se zákazník informuje v pokynech k odjezdu (odletu), které obdrží přibližně týden před dovolenou.

VII. Storno poplatky

V případě zrušení zájezdu před podepsáním cestovní smlouvy jsou storno poplatky nulové. Od okamžiku podepsání smlouvy se storno poplatky řídí všeobecnými podmínkami partnerské CK, která zájezd pořádá.